Britse Burgers Na Brexit

burgers

 

 

 

 

Gelukkig heb ik ook de Franse nationaliteit en heb vorig jaar een Frans paspoort kunnen krijgen. Maar mijn tandheelkunde diploma is wel uit het VK, en zonder akkoord wat gebeurt ermee? En wat gebeurt met het snel gevonden akkoord van december 2017? Niks waarschijnlijk, maar…

 

 

De Brexit en de gevolgen daarvan voor de tandartsen heeft de volle aandacht van de CED [Council of European Dentists]. Het staat op onze monitor agenda, maar tot nu toe is daar weinig zinnigs over te zeggen. Het lijkt me logisch dat Engelsen die in het VK zijn opgeleid altijd terugkunnen en hier erkend blijven. Maar uiteraard werken juristen niet altijd volgens de logica van tandartsen. – Alexander Tolmeijer (KNMT, CED)

 


 

Niet zo lang geleden lagen de standpunten van de EU en het VK nog ver uit elkaar. Tijdens de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen wilde het VK het vrij verkeer van Britse burgers die al voor de Brexit-datum in een van de overige 27 EU-lidstaten wonen, in stand houden. De EU daarentegen bepaalde dat ze de verblijfsrechten van deze burgers vanaf de Brexit-datum zou gaan beperken.

Deze grote verschillen werden op miraculeuze wijze overbrugd, een week voordat de EU zou beslissen of de tweede fase van de onderhandelingen van start mocht gaan. In het akkoord van 8 december was het onderwerp van vrij verkeer van Britse burgers verplaatst naar de categorie ‘overige zaken’ en werd dit beschouwd als iets ‘buiten de kaders van het akkoord’. In het akkoord werd het vrij verkeer van mensen dus compleet genegeerd.

Voor sommigen kan een beperking van het vrij verkeer echt een bedreiging voor hun bestaan vormen. Veel Britse burgers verblijven in een van de overige EU-landen en werken voor lange periodes daar. Hun arbeidzame leven wordt bedreigd wanneer vrij verkeer niet meer mogelijk is.

Brussel bestraft burgers

Na jaren in Nederland moet ik mijn verblijfsrecht aantonen?

De EU heeft de bewegingsvrijheid van Britten die in andere lidstaten wonen, willen beperken. Ze heeft sommige eigen burgers gestraft door hen een van de vier fundamentele vrijheden te ontzeggen die de echte ziel vormen van de Unie. Na de Brexit zullen EU-burgers in het VK een ‘settled status’ moeten aanvragen om hun verblijf daar te kunnen continuëren. De Britse burgers in de EU zullen waarschijnlijk hetzelfde moeten doen.

Na jaren in Nederland zal ik dus na de Brexit vreemd genoeg mijn verblijfsrecht moeten aantonen.

Voor veel mensen zal dit fout aflopen. Denk aan een ontbrekend formulier hier, te weinig details daar, denk aan een administratief medewerker die de betekenis van wetten die hij niet volledig gelezen heeft, laat staan begrepen heeft, fout interpreteert. Bovendien zijn er bijna net zoveel ingewikkelde individuele omstandigheden als Britse burgers in andere EU-landen.

Gastvrijheid

Het garanderen van onze burgerrechten gaat niet over politiek of economie, maar over iets veel belangrijkers. Het gaat over op het dak van je wagen zitten en het landschap rondom je bewonderen, over verhuizen van de ene plaats naar de andere, over pas stoppen als je auto zonder brandstof stilstaat. En wanneer dat gebeurt, zal het land waarin je je bevindt, je aanvaarden en ervoor zorgen dat je je thuis voelt.

Alle lidstaten hebben regels en gastvrijheid is niet geheel vrijblijvend. Maar het basisprincipe waardoor mensen kunnen reizen en werken, in het ene en vervolgens het andere land, mag niet worden aangetast.

Zij die opgelucht zijn dat er een deal is gesloten, dienen hun ogen te openen voor de harde realiteit. De details van de overeenkomst kunnen veranderen, afhankelijk van de vooruitgang in de gesprekken over de handelsovereenkomsten.

De bereikte deal over burgerrechten is geschreven op gerecycled papier, waar nobele EU-idealen werden uit het originele script verwijderd. In de plaats daarvan is een tekst gekomen die niets zegt en zelfs nog minder betekent.

Neen, de burgerrechten zijn niet gegarandeerd. Ze werden onder de mat geveegd, met het risico dat ze nog meer zullen worden vertrapt.

Publicatie: Trouw 25/1/18